header
05.jpg

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ב"א ותעודת הוראה בחוג ללמידה, הוראה והדרכה

איזה תוכניות לימודים קיימות בלימודי הב"א בחוג ללמידה, הוראה והדרכה והאם הן כוללות תעודת הוראה?

קיימות שתי התמחויות בלימודי הב"א:
א. התמחות בהוראה - מסלול דו-חוגי הכולל בתוכו תעודת הוראה, במהלך 3 שנים בלבד ובעלות של תואר ב"א בלבד.

ב. התמחות בתכנון לימודים והדרכה – מסלול דו-חוגי בהתמחות בתכנון לימודים והדרכה. קיימת אפשרות במסלול זה להשתלב בלימודי תעודת הוראה החל מהשנה השלישית ללמודי תואר הב"א, (במידה וחוג הלימודים השני הוא תחום בו קיימים לימודים לתעודת הוראה).

תנאי הקבלה לב"א: חתך פסיכומטרי של 580, לשתי ההתמחויות, בנוסף, בהתמחות בהוראה הכוללת בתוכה תעודת הוראה, נדרש גיל 20 לפחות, וקבלה לחוג דיסציפלינארי שיש בו תעודת הוראה.

ב"א בהתמחות בתכנון לימודים והדרכה, למי מיועד, מה מטרותיו?

תואר ראשון בתכנון לימודים והדרכה בא להכשיר מדריכים ומפתחי תוכניות למידה והדרכה בסביבות עבודה מגוונות. בוגרי ההתמחות יוכלו להשתלב בתפקידים במסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות, בארגונים שונים במגזר הציבורי והפרטי ובעמותות שונות בתפקידים של מנהלי הדרכה, רכזי הדרכה, מטמיעי שינויים ומלוויי תהליכים בארגונים.

מה כוללת תוכנית הלימודים במסלול ב"א בהתמחות בתכנון לימודים והדרכה?

תוכנית הלימודים בהתמחות כוללת קורסים העוסקים בהבנת רפורמות ותהליכי שינוי, סדנאות בחקר ההדרכה ובפיתוח מיומנויות בין אישיות ותוך אישיות, מתודות וכלים לפיתוח, הובלה והערכת צוותים, תוך שימת דגש על פרויקטים אישיים וקבוצתיים. ההתמחות שמה דגש על למידה אישית וחווייתית, המתקיימת במסגרת ה-"סטודיו ללמידה".

האם קיימים תוכניות לימודים לתעודת הוראה ומהם תנאי הקבלה לתעודת הוראה?

בחוג מתקיימים גם לימודים לתעודת הוראה. תנאי הקבלה לתעודת הוראה הוא סיום שנה ב' בחוג הדיסציפלינארי בו מתכוונים ללמוד לתעודת הוראה בממוצע של 78 לפחות.

באיזה מקצועות ניתן ללמוד לב"א בהתמחות בהוראה ובלימודי תעודת הוראה?

ניתן ללמוד לתעודת הוראה במקצועות הבאים: אנגלית, אמנות, היסטוריה, ספרות, לשון עברית, עברית כשפה שנייה, תיאטרון, מוסיקה, תקשורת, גיאוגרפיה, של"ח וידיעת הארץ, אזרחות ומדעי המדינה, סוציולוגיה, ערבית שפת-אם, מתמטיקה.

מהי הדרך הקצרה ביותר ללמוד לתעודת הוראה?

הדרך הקצרה והחסכונית ביותר ללמוד לתעודת הוראה היא במסלול ב"א. בוחרים מקצוע שמעוניינים להורות כמו: אנגלית, מתמטיקה, היסטוריה, מוזיקה, תיאטרון וכו' ובמקביל כחוג שני לומדים לב"א עם התמחות בהוראה. החוג ללמידה, הוראה והדרכה משמש כחוג שני. כעבור 3 שנים, לאחר לימודים בהיקף של 120 נק' בלבד, ובעלות של כ- 300% שכר לימוד, מקבלים ב"א במקצוע שבחרנו (היסטוריה, אנגלית, מוזיקה וכו') וב"א בלמידה, הוראה והדרכה שכולל בתוכו תעודת הוראה. משך הלימודים במסגרת תעודת הוראה הוא 4 שנים ובעלות של 400% שכר לימוד ובהיקף של כ-160 נק' לפחות.
לכן, הדרך הקצרה ביותר היא ללמוד במסלול ב"א.

האם קיים מסלול לימודים חד-שנתי לתעודת הוראה?

במסלול חד-שנתי לתעודת הוראה קיימות 3 תוכניות לימודים בלבד – באנגלית, בערבית ובהיסטוריה.

מהן האפשרויות שעומדות בפני תלמידים שלמדו בחוג לגיאוגרפיה?

תלמידי החוג לגיאוגרפיה יכולים ללמוד לתעודת הוראה בגיאוגרפיה במסלול דו- שנתי. הם יכולים גם ללמוד לתעודת הוראה בשל"ח וידיעת הארץ במסלול דו- שנתי.

מי יכול להתקבל לתעודת הוראה בשל"ח וידיעת הארץ?

תלמידי החוגים: גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה ולימודי א"י שממוצע ציוניהם בחוגים אלה הוא 78 לפחות יכולים להתקבל לתעודת הוראה בשל"ח וידיעת הארץ.

האם תלמידי משפטים יכולים ללמוד לתעודת הוראה ובמה?

תלמידי משפטים יכולים ללמוד לתעודת הוראה באזרחות ובמדעי המדינה, כתוכנית משותפת עם החוג ללמידה, הוראה והדרכה במסגרת ב"א או לאחר סיום לימודיהם בחוג למשפטים.

מאיזה חוגים מתקבלים תלמידים לתעודת הוראה בהיסטוריה?

מהיסטריה כללית, היסטוריה של עם-ישראל, היסטוריה של המזרח התיכון ולימודי א"י.

האם ניתן ללמוד לשתי תעודות הוראה? האם צריך ללמוד כפל נקודות?

ניתן ללמוד לשתי תעודות הוראה במסלול הדו- שנתי. לומדים את מלוא הנקודות לתעודת הוראה אחת ומוסיפים את הדידקטיקה (הוראת המקצוע א' ו-ב') והתנסות בשדה א'

ו-ב' במקצוע הנוסף ובמידה ונדרשות השלמות במקצוע הנוסף גם אותן יש ללמוד. בתעודה הנוספת לומדים רק את הקורסים הנוספים לתעודה הנוספת כך, שאין כפל נקודות.

מהן האפשרויות שעומדות בפני תלמידי החוג לסוציולוגיה ומהו היקף הלימודים?

תלמידי החוג לסוציולוגיה יכולים ללמוד לתעודת הוראה בסוציולוגיה (בשונה משנים עברו בו למדו לתעודת הוראה משולבת עם כלכלה), היקף הלימודים הוא 40 נק', ללא השלמות. הקורסים מתחלקים כך – בשנה א' 20 נ' ובשנה ב' 20 נ' .

האם ניתן ללמוד לתעודת הוראה בנושא שונה ממה שנלמד בב"א ע"י הסבה או השלמות?
לא ניתן ללמוד לתעודת הוראה מבלי שיהיה ב"א באותו המקצוע. כלומר, לא ניתן ללמוד לתעודת הוראה על סמך השלמות. כמובן שאם למד התלמיד לתעודה אחת וכעבור זמן מה מבקש ללמוד לתעודה נוספת (והיא במסגרת האפשרויות שלו, דהיינו למד לב"א באותו המקצוע וממוצע ציוניו בו 78 לפחות), יוכל ללמוד בתנאי שילמד את הקורסים הנוספים לתעודה הנוספת.

מה הם תנאי הקבלה לתעודת הוראה בעברית כשפה שנייה?

לתעודת הוראה בעברית כשפה שנייה מתקבלים תלמידים מהמגזר הערבי שסיימו שנה שנייה או בוגרים של החוגים ספרות עברית והשוואתית או לשון עברית בממוצע של 78 לפחות.
תנאי קבלה נוסף: ציון של 125 לפחות בבחינת יע"ל (בחינת ידע בעברית).

האם בהתמחות בתכנון לימודים והדרכה ניתן ללמוד גם לתעודת הוראה?

ניתן לשלב בשנה השלישית והרביעית ללמודי הב"א תעודת הוראה במידה ולתלמיד יש חוג שני שקיימת בו תוכנית לימודים לתעודת הוראה. משך הלימודים הוא 4 שנים.

האם משולבת הכשרה מעשית בלימודי תעודת הוראה?

כן, בלימודי תעודת הוראה וכמו כן בלימודי הב"א משולבת התנסות מעשית בכל שנה משנות הלימודים במהלך של יום אחד בשבוע – 4 שש"ס ביום. במהלך ההתנסות המעשית התלמידים צופים בשעורים ומתנסים בהוראה. בלימודי הב"א הכשרה מעשית משולבת בשנה השנייה והשלישית.


אתם כאן: Home לימודי תעודה Uncategorised ב"א ותעודת הוראה בחוג ללמידה, הוראה והדרכה